Farfar gjorde också allt för att synas!

Redan i unga år blev pappa Jan intresserad av reklam i farfar Erland Forsbergs billackering, där även logos målades på företagsfordon. 1971 startade Jan sitt eget företag hemma i garaget. Efter att företaget hyrt in sig på flera olika adresser i Enköping så finns vi nu, sedan 1986, i våra egna lokaler på Myrans industriområde.

Vi är väl etablerade i och omkring Enköping men har idag också ett stort antal fasta kunder i mellersta Sverige. Kunskaperna och erfarenheterna i hantverket har förts vidare och tillsammans med en medveten satsning på på modern digital teknik är vi idag ett kompetent företag inom reklam och exponering.

808